Het nieuwe repeteren in coronatijd

Afgelopen weekend heeft Brabant Koor voor het eerst in de 'coronatijd' weer gerepeteerd. Niet voor een concert, maar wel met een uitdagend programma. Dirigent Louis Buskens had een interessant programma samengesteld. Met muziek van o.a. Josquin, Schütz via Mozart en Beethoven naar de Kinkelder en Bremer op de lessenaar werd het een bijzonder weekend!

De repetities vonden plaats op het Sint Janslyceum in Den Bosch, waar Brabant Koor al vele jaren kind aan huis is.

Door de beperking van de repetitieruimte kon er maar een kleine 26 zangers deelnemen. Om zoveel zangers als mogelijk de kans te geven om mee te zingen is er met twee verschillende groepen gerepeteerd. Zo hebben we met bijna 50 zangers weer het Brabant Koorgevoel mogen ervaren.

Geheel volgens de te hanteren richtlijnen, met een beperkt aantal zangers in zig-zag-opstelling, met diverse desinfectiepunten, éénrichtingsverkeer, 1,5m onderlinge afstand en voldoende ventilatiemomenten hebben we kunnen ervaren hoe het 'nieuwe normaal' aanvoelt binnen een koor.

Voor dirigent en organisatie is het nu erg belangrijk om dit nieuwe repeteren te evalueren. De uitkomsten van de evaluatie zullen we meenemen in de toekomstplannen.

Maar één ding was al heel snel duidelijk: Wat was het fijn om elkaar weer te ZIEN en SAMEN te kunnen ZINGEN!!!

Het nieuwe repeteren in coronatijd.