Privacy Statement

Beleid

De Stichting Brabant Koor (BK) zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegeven en overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Doeleinden persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de bij het BK geregistreerde zangers/zangeressen zullen uitsluitend gebruikt worden voor het samenstellen van koren van het BK ten behoeve van de uitvoering van concerten alsmede voor het uitbetalen van reiskostenvergoedingen.

Cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan een website op de computer van een gebruiker worden geplaatst. Wij plaatsen cookies die noodzakelijk zijn om de communicatie over het internet uit te voeren of om een gevraagde dienst te leveren (functionele cookies). Ook plaatsen wij functionele cookies bijvoorbeeld in het kader van de beveiliging van de website en de gebruiker. Dit zijn zogenaamde sessie cookies. Deze zijn tijdelijk en worden verwijderd wanneer u de browser sluit na een bezoek aan de website.Verder maken wij gebruik van Google Analytics en Share This die gebruik maken van cookies. Bovenstaande cookies worden geplaatst door www.brabantkoor.nl en hebben een bewaartermijn die varieert tussen de duur van de sessie en 1 jaar.


Toegankelijkheid persoonsgegevens

De verwerkte persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor de zangers/zangeressen zelf alsmede voor de Penningmeester van de Stichting Brabant Koor, de artistiek leider en de bureau-medewerkers van het BK.

Uw rechten

U heeft het recht het BK te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Een verzoek om inzage en/of correctie dient u te richten aan de Stichting Brabant Koor ter attentie van Marja Eijken. Zie voor contactgegevens op de website onder Contact .

De veiligheid van uw persoonsgegevens

Het BK wil dat uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk worden verwerkt. Wij streven dan ook naar een veilige overbrenging van uw persoonsgegevens van uw computer naar onze servers. Het BK heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacy beleid kunt u contact opnemen met Marja Eijken. Zie voor contactgegevens op de website onder Contact .
Ben jij degene die wij zoeken?

Meld je dan aan voor één of meerdere projecten.
Aanmelden
Laatste tweets

Facebook
Testimonials

" 'Jauchzen'......... maar dan met een Vrijheidsbeeldachtige sfeer!' (Ed Spanjaard)  "
" Hoog wil niet zeggen hard, laag wil niet zeggen langzaam (Louis Buskens).  "
Neem contact op