Margraten Eerbetoon

Op 15 september jl. heeft Brabant Koor samen met Studium Chorale een bijdrage geleverd aan het Memorial Concert op de Amerikaanse Begraafplaats in Margraten.

Orkest philharmonie zuidnederland voerde o.l.v. Dmitri Liss de prachtige en indrukwekkende tweede symfonie van Gustav Mahler uit. Deze symfonie, "Auferstehung", paste precies in de sfeer van 75 jaar bevrijding. Van intiem naar immens groots......alles zit in deze symfonie. Samen met de solisten Helena Rasker en Sarah Wegener werd toegewerkt naar een grootse finale.

In de aanwezigheid van diverse hoogwaardigheidsbekleders, zoals ambassadeur Pete Hoekstra, en ruim 6000 concertbezoekers werd het een indrukwekkende middag.

15092019 2