Brabant Koor zoekt een

bestuurslid

(onbezoldigd)

 

Brabant Koor

Brabant Koor is een projectkoor van geschoolde amateurs (en een enkele professional) dat grotere koorwerken uitvoert op het snijvlak van traditie en innovatie. Brabant Koor laat zich inhuren door orkesten en andere organisaties die een productie verzorgen en initieert ook zelf projecten. Daarnaast levert Brabant Koor een belangrijke bijdrage aan educatieve projecten en activiteiten.

Artistiek profiel

Het koor staat onder leiding van choirmaster Louis Buskens. Bij Brabant Koor zijn ca. 200 zangers uit heel Nederland aangesloten.

De afgelopen decennia heeft Brabant Koor zich geprofileerd en gepositioneerd als een veelzijdig projectkoor op topniveau dat zich inzet voor het doorgeven van het muzikaal cultureel erfgoed aan nieuwe generaties.

We inspireren jong en oud met innovatieve projecten. We verzorgen educatieprojecten op scholen en werken graag op avontuurlijke wijze samen met zangers en (symfonie)orkesten uit het hele land en met onderwijsinstellingen, business partners en makers in het culturele veld.

Organisatie

De formele verantwoordelijkheid voor de organisatie en activiteiten van Brabant Koor ligt bij het bestuur. De dagelijkse leiding is in handen van een artistiek-zakelijk leider, die nauw samenwerkt met enkele vrijwilligers.

Brabant Koor ontvangt een structurele subsidie van de provincie Noord-Brabant. Daarnaast halen we omzet uit deelname een projecten waarvoor we worden ingehuurd en genereren we inkomsten uit fondsenwerving bij eigen projecten. Brabant Koor is financieel gezond en kent een kleine, zakelijke maar warme en bovenal professionele organisatiestructuur waarin taken helder zijn belegd en waarbinnen in vertrouwen ruimte wordt geboden voor professionele autonomie.

Bestuur

Het bestuur van Brabant Koor telt 5 leden en vergadert 4 tot 6 keer per jaar. In verband met het vertrek van één van de huidige bestuursleden ontstaat er per 1 juli 2024 binnen het bestuur een vacature. We zoeken met name iemand die met enige regelmaat participeert in projecten van Brabant Koor en die een aanvulling vormt op de huidige bestuurssamenstelling.

 

Heb je nog geen bestuurlijke ervaring?

Geen probleem!

We nodigen je uit om gewoon te reageren, want we richten graag een ontwikkelingsplek in het bestuur in. In dat geval loop je een tijdje mee waarna de aanstelling in het bestuur volgt.

Brabant Koor wil vanuit de doelstelling en maatschappelijke opdracht van de stichting, diversiteit en inclusie bevorderen, ook in de samenstelling van het bestuur.

Wat we te bieden hebben

Wat we je bieden is eerst en vooral een gave en uitdagende taak in een dynamische organisatie die ertoe doet in het culturele landschap. Vooral in Zuid Nederland, maar ook in de rest van Nederland.

De organisatie van Brabant Koor bestaat voor het grootste gedeelte uit vrijwilligers. Dat geldt ook voor de bestuursleden. De onkosten die je ten behoeve van de functie maakt worden uiteraard vergoed.

Interesse?

Heb je nog vragen over deze vacature, neem dan contact op met de artistiek-zakelijk leider van Brabant Koor, Marieke Kanters (06 2296 4893) of met de secretaris van het bestuur, Ruud Kuhn (06 1856 0870).

Wil je reageren, stuur dan vóór 31 mei 2024 een mail met je motivatie en een actueel CV aan het bestuur van Brabant Koor: bestuur@BrabantKoor.nl.

Phion-17-09-MR-photo-SimonvanBoxtel-2891