Reflections on Gilgamesh 2020

In dit ambitieuze project werkten we niet alleen samen met Fontys AMPA en AME, maar tevens met componist Hawar Tawfiq en philharmonie zuidnederland.

Het Reflections on-project bestond uit drie onderdelen. Het eerste onderdeel was een THEATERVOORSTELLING met de titel: GATE21, gemaakt door studenten van Fontys AME. Een compleet theater met toneel, zang, dans en muziek, waarin de reflectie van de studenten op het verhaal van Gilgamesh tot uiting komt. Rode draad waren de thema's 'Onsterfelijkheid' en 'Nalatenschap' zijn.
Deze voorstelling is twee keer opgevoerd, op 29 november 2019 in het Ontdekstation te Tilburg.
Lees meer hier.

In het tweede onderdeel stond de middelbare scholier centraal. In een speciaal ontwikkeld lespakket werden zij meegenomen in de geschiedenis achter het Gilgamesh verhaal. Al filosoferend en luisterend naar de muziek hebben zij hun bevindingen laten zien en horen in een eindpresentatie.
Deze EINDPRESENTATIE vond plaats in de Studio van Theaters Tilburg, op 3 december 2019.
Lees meer hier.

Het derde en laatste onderdeel van de drieluik bestond uit twee concerten, waarbij het grote oratorium 'The epic of Gilgamesh' van componist Bohuslav Martinu werd uitgevoerd.
Naast het oratorium werden ook nog eens drie gloednieuwe composities uitgevoerd. Onder leiding van coach Hawar Tawfiq zijn drie studenten van het vak Compositie aan de slag gegaan om een kort werk te componeren. Een werk dat een muzikale reflectie is op de achterliggende thema's van het Gilgamesh epos. De premières vonden plaats tijdens de twee CONCERTEN, op 23 en 24 januari 2020.
Lees meer hier.

Kijk hier naar een selectie van de foto's

Ook in het vakblad Kunstzone was aandacht voor ons project over Gilgamesh:
Lees het hier: Kunstzone 5, september 2020: Lerende netwerken.
www.kunstzone.nl

Dit project kwam mede tot stand door de financiële ondersteuning van fondsen en andere subsidiënten.

Het VSBfonds zegt: "VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’".

Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt initiatieven die meedoen aan cultuur stimuleren.

BrabantKoort_ReflectionsOn_Gilgamesh_sponsoren