BRABANT KOOR

Culturele ANBI

Culturele ANBI

In de afgelopen jaren heeft de overheid fors gesneden in subsidies aan culturele instellingen. Ook Brabant Koor, dat door de Provincie Noord-Brabant wordt ondersteund, heeft te maken met lagere subsidies.
Aan het bestaansrecht van Brabant Koor wordt niet getwijfeld, maar om in de nabije toekomst concerten te kunnen blijven verzorgen op het muzikaal hoge niveau dat het Brabant Koor nastreeft, is het koor meer dan ooit afhankelijk van ondersteuning door middel van giften.
Om het voor particulieren aantrekkelijker te maken giften te doneren aan culturele instellingen, heeft de overheid bij de laatste cultuurbezuinigingen het begrip culturele ANBI ingevoerd. Giften aan een culturele ANBI instelling mogen voor de aftrek in de inkomstenbelasting worden verhoogd met 25%. Dit geldt voor een giftenbedrag tot maximaal € 5.000 per jaar, waardoor een extra aftrek ontstaat van maximaal € 1.250,-.

349d323k0UwyBc7su

Brabant Koor verwelkomt particu­lieren en bedrijven die Brabant Koor met een schenking willen ondersteunen. Als u voornemens bent Brabant Koor financieel te steunen, kunt u een email sturen naar: vrienden@brabantkoor.nl.

Voor aanvullende informatie omtrent de fiscale aftrekmogelijkheden van giften aan (culturele) ANBI instellingen verwijst Brabant Koor naar de website:
www.anbi.nl/belastingvoordeel.