Privacyverklaring

Als actieve zanger óf geregistreerde en potentiële zanger bij Brabant Koor heeft u door het registratieformulier op onze website in te vullen persoonlijke informatie met ons gedeeld.

Stichting Brabant Koor is verantwoordelijk voor de juiste verwerking en beheer van deze persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring geven wij een duidelijke weergave hoe wij met uw gegevens omgaan en waar wij deze bewaren.

Het bestuur van Stichting Brabant Koor heeft de zakelijkleider van Brabant Koor aangewezen tot ‘Functionaris Gegevensbescherming’ van Stichting Brabant Koor.

Wenst u in contact te treden met deze functionaris dan kunt u via diverse manieren contact opnemen:
- via het contactformulier op de website, www.brabantkoor.nl
- via een emailadres
De contactgegevens staan op de website van Brabant Koor.

Na toestemming van de ‘Functionaris Gegevensbescherming’ kunnen de volgende ‘Verwerkers’ uw gegevens (deels) inzien:
- De bestuursleden van Stichting Brabant Koor
- De zakelijk leider van Brabant Koor

- De artistiek leider van Brabant Koor
- De website beheerder(s) van www.brabantkoor.nl
- De database beheerder van Brabant Koor
- De penningmeester en financiële administratie van Brabant Koor

Brabant Koor verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer u deze zelf aan ons hebt verstrekt. Dit kan mondeling zijn afgegeven of verstrekt via email. In de meeste gevallen komen deze gegevens bij ons door registratie als (potentiële) zanger op onze website. Door u te registreren op onze website gaat u akkoord met het beheren en verwerken van deze persoonsgegevens.

De zakelijkleider van Brabant Koor beheert twee los van elkaar werkende, maar tevens ook gekoppelde databases (website Brabant Koor + database Brabant Koor), met daarin opgenomen de volgende persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam
- Initialen
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- (mobiel)Telefoonnummer
- E-mailadres
- IBAN rekening nummer

Tevens worden er nog speciale, aan een persoon gekoppelde gegevens, verwerkt:

- Stemsoort
- Zangervaring + muzikaal curriculum vitae
- Auditieresultaat

- Projectadministratie in de breedste zin van het woord

Naast dat de zakelijkleider deze gegevens digitaal in de database beheert, heeft de artistiek verantwoordelijke bij Brabant Koor, de dirigent, het papieren archief van auditieresultaten in zijn beheer.

De organisatie van Brabant Koor gebruikt verder Dropbox voor het opslaan/beheren/verwerken van projectadministratie. Deze bestanden zijn alleen toegankelijk voor de koormanager, de zakelijk leider en de artistiek leider.

Brabant Koor heeft meerdere doelen voor het verwerken en beheren van persoonsgegevens: - Het via email, telefoon of post kunnen verstrekken van informatie met betrekking tot projectdeelname bij Brabant Koor. Zoals bijvoorbeeld auditie-uitslagen, informatiebrieven en bladmuziek.

- Het via email of post kunnen verstrekken van inhoudelijke informatie van Brabant Koor.
- Voor het afhandelen van financiële zaken, zoals de reiskostenvergoeding bij Brabant Koor, het kopen van bladmuziek of eventueel het betalen van een overnachting of een maaltijd.

Uw persoonsgebonden gegevens kunnen op 3 verschillende manieren in beide databases worden verwerkt:

 1. Als een geregistreerde zanger (deze heeft nog geen auditie gedaan, en is (nog)niet toegelaten tot Brabant Koor
 2. Als een actieve zanger (deze heeft een auditie met positief resultaat afgelegd bij Brabant Koor)
 3. Als een niet-actieve zanger ( u bent gestopt met zingen bij Brabant Koor om welke reden dan ook óf u bent afgewezen als zanger i.v.m. een onvoldoende auditieresultaat)

  Brabant Koor bewaart uw gegevens:
  - Als actieve zanger: Voor de duur van deelname aan projecten van Brabant Koor tot het (schriftelijk)mededelen van te willen stoppen.
  - Als niet-actieve zanger: 7 jaar
  - Als geregistreerde zanger: 7 jaar

  Brabant Koor verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Verder worden NAW-gegevens alleen na gegeven toestemming verstrekt.

  U heeft te allen tijde het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Neemt u hiervoor contact op met de koormanager.
  U heeft het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Brabant Koor. Dit kan alleen door een schriftelijk verzoek te richten aan de koormanager.
  U heeft recht op gegevensoverdraagbaarheid. Ook dit kan alleen door het indienen van een schriftelijk verzoek bij de koormanager.

  Voor het indienen van een verzoek tot inzage dient u een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy kunt u het BSN-nummer in dit identiteitsbewijs doorhalen.

  Bent u er van overtuigd dat Brabant Koor op onjuiste wijze met uw gegevens omgaat dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Brabant Koor vindt het beschermen van uw persoonsgebonden gegevens erg belangrijk.
  Heeft u het idee dat er toch misbruik van uw gegevens wordt gemaakt, op welke manier dan ook, neemt u dan contact op met de zakelijkleider van Brabant Koor.

  Opgemaakt te Tilburg, 25 mei 2018

renders_fotografie_BrabantKoor-1