Culturele ANBI

In de afgelopen jaren heeft de overheid fors gesneden in subsidies aan culturele instellingen. Ook Brabant Koor, dat door de Provincie Noord-Brabant wordt ondersteund, heeft te maken met lagere subsidies.
Aan het bestaansrecht van Brabant Koor wordt niet getwijfeld, maar om in de nabije toekomst concerten te kunnen blijven verzorgen op het muzikaal hoge niveau dat het Brabant Koor nastreeft, is het koor meer dan ooit afhankelijk van ondersteuning door middel van giften.
Om het voor particulieren aantrekkelijker te maken giften te doneren aan culturele instellingen, heeft de overheid bij de laatste cultuurbezuinigingen het begrip culturele ANBI ingevoerd. Giften aan een culturele ANBI instelling mogen voor de aftrek in de inkomstenbelasting worden verhoogd met 25%. Dit geldt voor een giftenbedrag tot maximaal € 5.000 per jaar, waardoor een extra aftrek ontstaat van maximaal € 1.250,-.

Algemeen Nut Beoogende Instelling

1. Word vriend en schenk eenmalig

Indien u zich aanmeldt als vriend is uw schenking verhoogd met 25 % fiscaal aftrekbaar als het totaal bedrag van uw giften (inclusief andere giften) meer bedraagt dan 1% (met een minimum van € 60) van uw drempelinkomen. Het meerdere boven dit drempelbedrag is aftrekbaar. De maximale aftrek bedraagt 10% van uw drempelinkomen. Het bovenstaande geldt voor eenmalige schenkingen.

2. Periodieke schenking

Met behulp van een periodieke schenking kunt u fiscaal extra vriendelijk schenken. Hierbij is de gift zonder rekening te houden met een drempel fiscaal aftrekbaar. Dus elke euro geeft direct fiscaal voordeel. Hier zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

  • U bepaalt een bedrag dat u jaarlijks wilt schenken.
  • U spreekt af dat u deze schenking tenminste voor 5 jaar zult doen.

  • Deze afspraak moet in een schriftelijke overeenkomst worden vastgelegd.

Voor de fiscale aftrek van een periodieke schenking geldt:
  • geen ondergrens (drempelinkomen) voor de fiscale ondergrens.
  • voor de jaarlijkse schenking zelf geen bovengrens.
  • ook de extra aftrek van 25%.

3. Schenking middels testament

Beide stichtingen zijn als ANBI-instelling vrijgesteld van erfbelasting. Als u een legaat (schenking middels testament) verstrekt aan Stichting Vrienden van het Brabant Koor komt uw bijdrage 100% ten goede aan Brabant Koor. Op deze wijze kunt u dus ook na uw overlijden van betekenis zijn voor Brabant Koor.

Vennootschapsbelasting

Ook voor organisaties welke onder de vennootschapsbelasting vallen, is de giftenaf­trek aantrekkelijker gemaakt. Zo is de drempel van € 227 vervallen. Verder is het totale bedrag dat per jaar als aftrekbare gift kan worden aangemerkt, verhoogd van maximaal 10% van de winst naar maximaal 50%, waarbij het totaal aan aftrekbare giften per jaar niet meer mag bedragen dan € 100.000.

Brabant Koor is culturele ANBI

Brabant Koor is aangemerkt als culturele ANBI en verwelkomt van harte particu­lieren en bedrijven die Brabant Koor met een schenking willen ondersteunen. Als u voornemens bent Brabant Koor financieel te steunen, kunt u een email sturen naar: vrienden@brabantkoor.nl . Er wordt dan z.s.m. contact met u opgenomen. Voor aanvullende informatie omtrent de fiscale aftrekmogelijkheden van giften aan (culturele) ANBI instellingen verwijst Brabant Koor naar de website: www.anbi.nl/belastingvoordeel .

Downloads


ANBI Publicatieplicht 2017.pdf
application/pdf - 182.5kB ANBI Publicatieplicht 2017.pdf
Ben jij degene die wij zoeken?

Meld je dan aan voor één of meerdere projecten.
Aanmelden
Laatste tweets

Facebook
Testimonials

" 'Jauchzen'......... maar dan met een Vrijheidsbeeldachtige sfeer!' (Ed Spanjaard)  "
" Hoog wil niet zeggen hard, laag wil niet zeggen langzaam (Louis Buskens).  "
Neem contact op